Blok 1
13:30 – 15:00 uur Koers Mantelzorgondersteuning
Diverse thema’s. De deelnemers ontvangen vooraf een uitwerking van de belangrijkste bespreekpunten.
Voor wie: Alle aanbieders of geïnteresseerden in de subsidiefunctie Mantelzorgondersteuning. Per organisatie denken wij aan maximaal twee personen.

14:00-15:00 uur Inclusiviteit op Basisontmoetingsplekken
Hoe inclusief kunnen de Basisontmoetingsplekken zijn? Is er voor alle specifieke doelgroepen voldoende aandacht binnen het algemene aanbod? Is het noodzakelijk/wenselijk om de inloop maatschappelijke opvang apart te organiseren?
Voor wie: Aanbieders van inloopvoorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning en aanbieders Basis Ontmoetingsplekken.

14:00-15:00 uur Aandacht voor de dorpen
Bij de inrichting van de Algemene voorzieningen bestaan grote verschillen in de behoeftes tussen die van de stadsdelen en die van de (grotere) dorpen. Dorpen kennen van oudsher een hecht sociaal netwerk waarin vrijwilligerswerk, mantelzorg en ontmoeting een logisch samenspel vormen. In de in het subsidieverleningsproces 2018 gevoerde gesprekken is dit nóg duidelijker geworden. Voor Basisontmoetingsplekken in de dorpen stellen we dat het niet is passend om aan alle kenmerken van een Basisontmoetingsplek in het stedelijk gebied te voldoen. In hoeverre speelt dit ook bij de andere subsidiefuncties? En de samenhang tussen de functies?
Voor wie: 3 tot 10 aanbieders en geïnteresseerden van alle organisaties die werkzaam zijn in de dorpen.

Blok 2
15:15-16:45 uur Budgetten onder druk. Wat nu?

De budgetten in het sociaal domein staan onder druk. Waar liggen kansen om het samen anders en/of efficiënter te doen? In hoeverre lukt het ons het (doorgaans duurdere) maatwerk te voorkomen of te verminderen door de inzet van Algemene voorzieningen? Wat zijn de consequenties als we iets niet meer of minder doen?
Voor wie: Alle aanbieders en geïnteresseerden.

15:15-16:45 uur Koers Vrijwilligersondersteuning
Diverse thema’s. De deelnemers ontvangen vooraf een uitwerking van de belangrijkste bespreekpunten.
Voor wie: Alle aanbieders of geïnteresseerden in de subsidiefunctie Vrijwilligersondersteuning. Per organisatie denken wij aan maximaal twee personen.

Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die om een verdiepingsslag in een kleiner verband vraagt.
Namelijk:
– Consequenties en voorwaarden hoofdaannemerschap;
– Monitoring en prestatieafspraken en doorontwikkeling;
– en Inwonersondersteuning stadsdeelgericht.
Aanbieders kunnen zich aanmelden om hierover op een nader te bepalen datum mee te denken of ontvangen hiervoor een uitnodiging.