U ontvangt subsidie op grond van de subsidieregeling Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 2018. Of u heeft ons laten weten in de toekomst graag subsidie te willen ontvangen.

Het voornemen is in 2021 te gaan werken met een nieuwe subsidieregeling, vanuit de basis die daarvoor is gelegd in de Transformatieagenda Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 2018-2020 (Transformatieagenda). We willen de eerste helft van 2019 gebruiken om de vervolgkoers voor een aantal belangrijke thema’s te onderzoeken.

Aanleiding daarvoor zijn de opgelopen tekorten voor jeugdhulp. Er zijn (onorthodoxe) maatregelen nodig om de kosten te beheersen. Wat we echter willen voorkomen, is dat we nu maatregelen nemen die op korte termijn weliswaar enig effect hebben, maar grote negatieve gevolgen hebben op de lange termijn.

Graag werken we de te nemen maatregelen samen met u verder uit. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Deelname is vrijwillig, maar de uitkomsten zullen niet vrijblijvend zijn.

Voor wie?
Wij gaan bij voorkeur in gesprek met medewerkers van uw organisatie die bekend zijn met de huidige inrichting en financiering van de Algemene voorzieningen. Naast een bestuurder of manager stellen we ook de aanwezigheid van professionals uit het werkveld op prijs, zodat we ook zoveel mogelijk ervaringen uit de praktijk van alledag kunnen horen.

Documenten